OFERTA

W ramach prowadzonej działalności proponujemy Państwu:

Opracowania projektowe obejmujace swym zakresem:

  • czynne i bierne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych,
  • systemy bezpieczeństwa związane z ochroną osób i urządzeń technologicznych (detekcja wycieków, niebezpiecznych stężeń, monitoring parametrów środowiskowych, itp.)
  • systemy ochrony osób i mienia (SSWiN, kontrola dostępu, telewizja dozorowa, itp.)
  • wielobranżowe projekty w systemie realizacji „pod klucz” (instalacje elektryczne, telekomunikacyjne, sanitarne, itp.)
  • integrację poszczególnych systemów w ramach platform BMS/SMS.

Fachowe doradztwo i wsparcie w zakresie:

  • wykonawstwa własnego i nadzoru nad wykonawstwem firm zewnętrznych,
  • oceny poprawności rozwiązań technicznych proponowanych przez firmy zewnętrzne,
  • oceny poprawności doboru, wykonania i stanu technicznego eksploatowanych urządzeń, instalacji i systemów,
  • opracowania dokumentów związanych z bezpieczeństwem pożarowym i eksploatacyjnym (instrukcje i procedury bezpieczeństwa, dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem, itp.)
  • opracowania dotyczące zasad właściwej współpracy poszczególnych urządzeń, instalacji i systemów w ramach ich integracji (scenariusze pożarowe i eksploatacyjne, itp.).